Bộ  lọc Festo  FRC-1/2-D-DI-MAXI-KB

FRC-1/2-D-DI-MAXI-KB

Mã số : 192469

size Maxi
Dòng sản phẩm D
Actuation fuse Rotary button with stopper
Vị trí lắp đặt vertical ± 5°
Cấp độ lọc [µm] 40
Cống thoát nước ngưng Fully automatic
Thiết lập xây dựng Branching module
pressure switch
Filter regulator with pressure gauge
Proportional standard oil mist lubricator
:ượng ngưng tụ lớn nhất [ml] 43
Bảo vệ kẹp Metal protection basket
Hiển thị áp suất with pressure gauge
Áp suất vận hành [bar] 2 to 12
Phạm vi điều chỉnh áp suất [bar] 0.5 to 12
Lưu lượng danh định bình thường [l/min] 5.400
Phân loại biến see Certificate
Phương tiện vận hành Compressed air to ISO8573-1:2010 [-:-:-]Inert gases
Lớp chống ăn mòn KBK 2 – moderate corrosion stress
Độ tinh khiết của không khí ở đầu ra Compressed air to ISO 8573-1:2010 [7:4:-]Inert gases
Nhiệt độ trung bình [°C] -10 to 60
Nhiệt độ xung quanh [°C] -10 to 60
Trọng lượng sản phẩm [g] 3.700
Loại buộc pipe installation
With Accessories
Selectively:
Kết nối khí nén 1 G1/2

Hỗ trợ khách hàng:

Tự động hóa: 0981 876 948 (Ms Thư)

Thiết bị khí nén: 0906 529 707 (Mr Thảnh)

Vòng bi - bạc đạn: 0988154583 (Mr Phát)

Đặt hàng ngay